Posts Tagged: commuter

METRO MANILA: Pitong Paraan Para Mapabilis ang Pagbibiyahe

May magagawa tayo para mapadali ang pagbibiyahe natin sa Kalakhang Maynila. Ito ay ayon sa Inclusive Mobility Network na binuo ng Ateneo School of Government kailan lamang. Alam nating marami tayong pagpipiliang paraan para bumiyahe sa Kalakhang Maynila. Maaari tayong

METRO MANILA: Pitong Paraan Para Mapabilis ang Pagbibiyahe

May magagawa tayo para mapadali ang pagbibiyahe natin sa Kalakhang Maynila. Ito ay ayon sa Inclusive Mobility Network na binuo ng Ateneo School of Government kailan lamang. Alam nating marami tayong pagpipiliang paraan para bumiyahe sa Kalakhang Maynila. Maaari tayong